top of page
99 percent of people earn money with their hands and count with their mind, 1 percent, on the contrary, earn with their mind and count with their hands. As long as I can remember, I want to be one of them.And you?

Arsen Arsenian

99 percent of people earn money with their hands and count with their mind, 1 percent, on the contrary, earn with their mind and count with their hands. As long as I can remember, I want to be one of them.And you?

Մարդկանց 99 տոկոսը փողը վաստակում է ձեռքով հաշվում է խելքով, 1 տոկոսը՝ ընդհակառակը վաստակում է խելքով հաշվում է ձեռքով։ Ես որքան ինձ հիշում եմ,  ուզում եմ լինել նրանցից մեկը։

Ի՞սկ դուք։

I help you to achieve your goals
Ես կօգնեմ ձեզ հասնել ձեր նպատակներին

Ողջույն, ես Արսեն Արսենյանն եմ, և իմ ձեռնարկատիրական ճանապարհը հեշտ չի եղել: Բայց այսօր ես այստեղ եմ, որպեսզի իմ գիտելիքները կիսեմ նրանց հետ, ովքեր նույնպես երազում են դառնալ հաջողակ գործարարներ, և օգնեմ նրանց խուսափել ժամանակ, էներգիա և գումար վատնելուց և ամենակարևորը՝ մի կողմ չթողնել իրենց երազանքները։

Ինձ համար ձեռներեցությունը սկսվեց որպես երազանք, դարձավ նպատակ և ի վերջո դարձավ իրականություն: Տասը բիզնեսներից, որոնցում ես ներգրավված եմ եղել, ինը ձախողվել են: Բայց հենց այդ անհաջողություններն ինձ համար խթան հանդիսացան զարգանալու և մեծ մտածելու համար։ Այսօր ես հասկանում եմ, որ յուրաքանչյուր անհաջողություն ինձ բերել է այնտեղ, որտեղ ես հիմա եմ և ուր գնում եմ:

Հիմա իմ նպատակն է իմ փորձն ու գիտելիքները կիսել նրանց հետ, ովքեր պատրաստ են առաջ շարժվել։ Ես պատրաստ եմ ոգեշնչել ձեզ, օգնել կյանքի կոչել ձեր գաղափարները և ձեր բիզնեսը բարձրացնել հաջորդ մակարդակի վրա: Հրավիրում եմ ձեզ միանալ ինձ և միասին կերտել հաջողակ ապագա: Եկեք կյանքի կոչենք ձեր նոր գաղափարները:

Եզրափակելով՝ ուզում եմ ընդգծել, որ զրոյից բիզնես կառուցելը պահանջում է ջանք, համբերություն և հաստատակամություն։ Սակայն ճիշտ պլանի և ռազմավարության դեպքում դուք կարող եք հաջողակ լինել: Հաջողություն ձեր ձեռնարկատիրական ճանապարհորդության մեջ:

Շնորհակալություն ուշադրության համար.

Hi, I'm Arsen Arsenian, and my entrepreneurial journey has not been easy. But today, I'm here to share my knowledge with those who also dream of becoming successful businessmen and help them avoid wasting time, energy and money and most importantly, don't give up on their dreams.

For me, entrepreneurship started as a dream, became a goal, and eventually became a reality. Nine out of ten businesses I've been involved in have failed. But those failures were an incentive for me to develop and think big. Today I realize that every failure has brought me to where I am now and where I am going.

Now my goal is to share my experience and knowledge with those who are ready to move forward. I'm ready to inspire you, help bring your ideas to life and take your business to the next level. I invite you to join me and build a successful future together. Let's bring your new ideas to life.

In conclusion, I want to emphasize that building a business from scratch requires effort, patience and perseverance. But with the right plan and strategy, you can be successful. Good luck in your entrepreneurial journey.

Thanks for attention.

bottom of page