top of page
Океан

PROJECTS

At the moment our team is working on projects in different countries. Europe, USA and Armenia

Այս պահին մեր թիմը աշխատում է մի քանի նախագծերի վրա տարբեր երկրներում։ Եվրոպա, ԱՄՆ  և Հայաստան

The first experience was 2016
Առաջին փորձ 2016

My first project
Cmps.jpg
Снимок экрана 2023-07-23 в 04.04.45.png
JIE.jpg
IMG-20210714-WA0007.jpg
IMG-20210714-WA0007.jpg
bottom of page